Dalslands skrivarförening - logga

Styrelse

Ordförande Tommy Löfgren

mediatommy@hotmail.se

Sekreterare Karl-Erik Andersson

k-e.andersson@telia.com

Kassör Boel Löfgren

boellofgren@hotmail.com

Ledamot Lilian Perme

ordburk@hotmail.com

Ledamot Britt Jörnäs

brittjornas@gmail.com