Dalslands skrivarförening - logga

Dalslands skrivarförening

25 år 2021

Låt oss skriva tillsammans!


Dalslandslitteraturens dag

Tingshuset i Mellerud

19 noveber

kl: 11.00-16:00

Programmet för 2022 är ännu inte klart

men det kommer att bli bokpresentationer,

bokförsäljning och seminarier.

Ev. försäljning av konsthantverk

och musikframträdande
Introduktion


Dalslands Skrivarförening bildades år 1996.


Föreningens syfte är att stödja och uppmuntra skrivare i Dalsland eller med dalsländsk anknytning. Varje år publicerar föreningen en egen skrift, Dalpennan, där föreningens medlemmar har möjlighet att publicera egna texter. Fyra gånger om året ges medlemsbladet Dalbullen ut. Alla medlemmar kan medverka med texter, men också med nyheter på skrivarområdet, och t.ex. tips om skrivartävlingar. Hela föreningen samlas på årsmötet på förvåren, och till vår- och/eller höstfest.


Föreningen är ideell och religiöst och politiskt obunden. Genom sin verksamhet vill föreningen väcka, stimulera, bredda och fördjupa intresset för litterärt gestaltande. Även utåtriktad verksamhet förekommer. Dalslandslitteraturens dag har Dalslands Skrivarförening som medarrangör. Där och på andra håll deltar föreningens medlemmar med uppläsningar och skrivaraktiviteter. Det förekommer också att medlemmar medverkar i radio, på utställningar och bokmässor, arrangerar bokkaféer och publicerar egna böcker.


Eftersom Dalslands tätorter ligger ganska långt från varandra, har föreningen lokala grupper i Åmål, Ed, Bengtsfors, Färgelanda och Mellerud. Medlemmarna i dessa grupper träffas regelbundet och skriver och läser texter tillsammans.


Du kan kontakta föreningen genom att vända dig till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta Oss" i menyn.Vår senaste bok:

Dalpennan 25 2021


En antologi från Dalslands skrivarförening med tema Dalsland.